PERMOHONAN PENGECUALIAN PEMBAYARAN CUKAI JUALAN UNTUK PENGIMPORT / MEMBELI BARANG DI BAWAH JADUAL A, PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
APPLICATION FOR EXEMPTION FROM PAYMENT OF TAX ON IMPORT / PURCHASE GOODS UNDER SCHEDULE A, SALES TAX (PERSONS EXEMPTED FROM PAYMENT OF TAX) ORDER 2018

Please Sign In

 

PERMOHONAN MELALUI SISTEM INI TELAH DIHENTIKAN. TERIMA KASIH.
APPLICATION THROUGH THIS SYSTEM HAS BEEN STOPPED. THANK YOU.